Σχολή Ποδοσφαίρου AO ΔΙΟΝΥΣΟΣ (F.S. DIONYSOS) httl: www.fsdionysos.com Email ssdionysos@gmail.com Υπεύθυνοι Σχολής Θώδης Ιωάννης thodisyiannis@gmail.com τηλ. 6977-747000, Ιγγλεζάκης Βασίλης igleish@yahoo.com τηλ. 6947-775174